Uwolnić Ameera! Pikieta w Przemyślu / Freedom for Ameer! Demo in Przemyśl /20.02.2017 [pl/eng]

[English below]

Jest szansa, że Ameer wyjdzie z aresztu!

Spotkajmy się w poniedziałek (20.02.2017) o godzinie 11:00 pod Sądem Okręgowym w Przemyślu (ulica Stanisława Konarskiego 6) i dajmy znać, że cały czas pamiętamy o sprawie, obsewujemy ją oraz że nie przyjmiemy do wiadomości innej decyzji sądu niż uwolnienie Ameera.
Do zobaczenia!

– – –

Ameer Alkhawlany jest pochodzącym z Iraku doktorantem UJ, który obecnie przebywa w areszcie w Przemyślu i któremu grozi deportacja (a ta łączy się z zakazem wstępu do krajów Schengen na 5 lat). Oficjalne powody aresztowania Ameera nie są znane, wciąż nie postawiono mu żadnych zarzutów. Nieoficjalnym powodem jego uwięzienia jest odmowa współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (donoszenia i szpiegowania obcych Ameerowi osób).


ABW wciąż odmawia ujawnienia jakichkolwiek dowodów przeciwko Ameerowi, materiały w sprawie są tajne nawet dla adwokata Ameera.

Sąd Rejonowy w Krakowie, który jako pierwszy wydał decyzję o aresztowaniu Ameera, postanowił o umieszczeniu go w areszcie Ośrodka dla Cudzoziemców argumentując, że mógłby on nie stosować się do panujących w tym ośrodku zasad. Areszt został zasądzony na okres do 3 miesięcy.


3 stycznia tego roku Sąd Rejonowy w Przemyślu postanowił o przedłużeniu aresztu do kolejnych 3 miesięcy. Adwokat Ameera odwołał się od tej decyzji.


20 lutego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu odbędzie się postępowanie odwoławcze w sprawie zażalenia na ostatnią decyzję o przedłużeniu aresztu. Adwokat wierzy, że istnieje szansa na przeniesienie Ameera z aresztu do zwykłej części Ośrodka dla Cudzoziemców, jako że Ameer przez cały okres aresztowania przestrzegał panujących w nim reguł. Jego dobre postępowanie powinno zostać wzięte pod uwagę przez sąd.

Więcej informacji oraz opis całej sprawy można znaleźć na: https://www.facebook.com/solidarnizAmeerem/

================================

There is a chance that Ameer will go out of jail!

Let’s meet on Monday (20.02.2017) at 11am in Przemysl, in front of the District Court (Stanisława Konarskiego 6) and let everyone know that we want to see Ameer Free!
See you there!

– – –

Ameer Alkhawlany is a PhD student at the Jagiellonian University, he comes from Iraq. Currently he’s locked up in the arrest in Przemysl and is at the risk of deportation (which would include a ban to enter the Schengen zone for the period of 5 years). Official reasons for his arrest are still not known, there are no charges pressed against Ameer. The unofficial reason is his refusal to work for the Polish Internal Security Agency. The Agency still refuses to reveal any kind of evidence against Ameer, the materials in the case are confidential, even for Ameer’s attorney.


The District Court in Cracow which first issued the arrest for Ameer, decided to place him in the custody of the Centre for Foreigners, arguing that he would not comply with the centre’s rules. Detention has been sentenced for up to 3 months.


On the 3rd of January this year the District Court in Przemysl decided to extend the detention for another 3 months. Ameer’s lawyer appealed this decision. The trial will take place on the 20th of February in the District Court in Przemysl. Ameer’s attorney believes that there is a chance to move Ameer from custody to an ordinary part of the Centre for Foreigners, as Ameer has been complying with the prevailing rules throughout the entire period of detention. His good behavior should be taken into consideration by the court.

 

Źródło: FB: Solidarni z Ameerem

This entry was posted in General and tagged , , . Bookmark the permalink.