wsparcie finansowe

Other languages: ES

Aby udzielić wsparcia finansowego potrzebnego na opłacanie prawników oraz zwrot pieniędzy osobom, które okazały nam natychmiastowe wsparcie w trakcie zbiórki na kaucję na zatrzymanych :

For financial support use the bank account:

Account Holder: VpKK e.V.
IBAN: DE 4085 0205 0000 0361 5700
BIC: BFSWDE33DRE
Bank für Sozialwirtschaft
Note \ Tytuł: Donation ABC Warsaw \ ACK Warszawa

WAŻNE:  Nie zapomnij o adnotacji “Donation ABC Warsaw” lub “ACK Warszawa”! Bez niej nie będzie wiadomo, że przekazywana przez Ciebie dotacja jest przeznaczona na wsparcie dla trzech anarchistów z Warszawy.

IMPORTANT: Do not forget about the note “Donation ABC Warsaw” or “ACK Warszawa”. Without it nobody will know that your donation is specially for three anarchists from Warsaw.

THANKS to everybody who support our comrades!