The first trial and other news from the warsaw3 case (EN)

In the previous months many important things happened in the warsaw3 case that we would like to share with our non-polish speaking supporters. Many of the materials we were only able to translate now and we apologize for this long silence! Below you will find an update about the case from February to end of May 2017. Here you can also read the updated chronology of the events.

The first trial of the three warsaw anarchists took place on may 31st.

Our comrades acknowledged the charges (which are now: property destruction), but they did not plead guilty, as they don’t consider the action they took as something you can ‘be guilty’ of. They also revoked the testimonies they gave while they were held captive in July 2016. They gave new testimonies that are narrower than the previous ones. Two of them gave also a detailed description of tortures they had to endure after the arrest.

The three had chosen a common strategy for the trial in which they openly speak about political motivations for their actions and take responsibility for it. They wrote political statements about their motives, police and state violence but judge didn’t allow them to read it (every time they tried to talk about the political context of their action, the judge stopped them saying: “That’s for the final speech. Today we’re talking only about the facts”). Continue reading

Posted in english | Comments Off on The first trial and other news from the warsaw3 case (EN)

Relacja z demonstracji solidarnościowej i pierwszej rozprawy trójki

W dniu pierwszej rozprawy warszawskiej trójki, 31 maja, zebrałyśmy się pod sądem na ulicy Marszałkowskiej. Mimo wczesnej godziny i środka tygodnia było nas kilkadziesiąt, część osób przyjechała z innych miast a nawet krajów, żeby okazać swoją solidarność z sądzonymi towarzyszami.

Continue reading

Posted in General | Comments Off on Relacja z demonstracji solidarnościowej i pierwszej rozprawy trójki

Akcje solidarnościowe: Łódź, Mińsk (Białoruś), Praga (Czechy)

Banery i graffiti na murach w Łodzi, Mińsku i czeskiej Pradze:

Łódź: W noc poprzedzającą pierwszą rozprawę trójki anarchistów, oskarżonych o próbę podpalenia policyjnych radiowozów w Warszawie, w centrum Łodzi pojawił się solidarnościowy banner.

 

 

 

 

Źródło: Czarna Teoria

Mińsk:

31 maja grupa anarchistów w Mińsku na Białorusi zrobiła akcję solidarnościową z warszawską trójką. Szablony z napisem “Wolność dla polskich anarchistów” w języku polskim i rosyjskim zostały odbite w pobliżu poslkiej ambasady przy ulicy Zmitroka Byaduki 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Czarna Teoria | Revbel.org

Praga:

W Pradze pojawiły się solidarnościowe banery. Informowano też o demonstracji w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Czarna Teoria | Voice of Anarchopacifism

Dziękujemy za wsparcie!

Posted in General | Comments Off on Akcje solidarnościowe: Łódź, Mińsk (Białoruś), Praga (Czechy)

Solidarity actions around the first trial: Łódź, Lublin (Poland), Minsk (Belarus), Prague (Czech Republic)

Baners and graffiti on the walls of Łódź, Lublin, Mińsk and Czech Prague:

Lublin:

Continue reading

Posted in General | Tagged , , , | Comments Off on Solidarity actions around the first trial: Łódź, Lublin (Poland), Minsk (Belarus), Prague (Czech Republic)

Lublin: Transparent w solidarności z warszawską Trójką

za: czarnateoria.noblogs.org

Oświadczenie:

“Przed kilkoma dniami wywiesiliśmy na lubelskiej starówce transparent solidarności z anarchistami sądzonymi za próbę podpalenia radiowozów, których proces rozpoczyna się 31 maja. Wybraliśmy miejsce pomiędzy starówką a zamkiem, gdzie każdego dnia kręci się dużo ludzi, tak by nasze przesłanie dotarło do jak największej ilości osób. Uważamy, za niezwykle ważne, by represjonowani anarchiści czuli wsparcie ze strony środowiska anarchistycznego. Plakaty, transparenty, graffiti – istnieje wiele sposobów jakimi możemy pokazać im, że nie są sami. Zachęcamy inne grupy i jednostki do podobnych działań.

Dziś krzyczymy razem z wami:

Wolność dla anarchistów sądzonych za akcję bezpośrednią!”

 

W imieniu warszawskiej 3 – DZIEKUJEMY!

Posted in General | Comments Off on Lublin: Transparent w solidarności z warszawską Trójką

Nieprzystosowany (GwO) – O sprawie wawa3

(Przedruk ze strony Czarna Teoria)

“Jeśli przyszedłeś na ten świat tylko po to by odliczać upływające lata i dostosowywać się, nie masz się czego bać. Pokornemu obywatelowi nic nie grozi.

Projekt Feniks

“Przeciw ich prawom i prześladowaniom mamy naszą moralną przewagę, to wybór by nie zdradzać naszych wartości i samych siebie w zamian za korzystne wyroki”

Christos Tsakalos

Chociaż nie przetrawiłem jeszcze wszystkiego o czym dowiedziałem się w ostatnich dniach na temat wawa3, czuję potrzebę zabrania głosu na szybko i podzielenia się swoimi odczuciami, ponieważ moment jest szczególny (rozpoczynający się proces), a sama sprawa, co oczywiste, jest dla mnie, jak i dla całego środowiska A (celowo nie używam pojęcia “ruch”) niezwykle istotna. Wymaga to jak najszerszej debaty i wymiany przemyśleń, byśmy zrozumieli co się wydarzyło (i nadal dzieje) oraz jakie płyną z tego wnioski dla nas wszystkich. Pomocne mogą być tu teksty Lukasa Borla (Defense of the anarchist perspective) czy broszura  “U źródeł wiktymizacji”. Continue reading

Posted in General | Comments Off on Nieprzystosowany (GwO) – O sprawie wawa3

31 maja PIERWSZA ROZPRAWA WAWA3 – pikieta “Stop represjom! Wszystkie jesteśmy terroryst.k.ami” [Program dnia]

Już w najbliższą środę – 31 maja – odbędzie się pierwsza rozprawa warszawskiej trójki

Sprawa toczy się w sądzie rejonowym dla m.st. warszawy (marszałkowska 82)

Tego dnia, o godzinie 12:00 spotykamy się pod budynkiem sądu na pikiecie “Stop represjom! Wszystkie jesteśmy terrorystkami” – sprzeciwmy się przemocy państwowej i policyjnej! Okażmy solidarność z warszawską trójką!

 

Program dnia:

12:00 – 13:30 – pikieta solidarnościowa pod sądem

13:00 – start rozprawy

13:30 – otwarcie Cafe Kryzys:

  •    pisanie listów do uwięzionych
  •    tworzenie wzorów kartek pocztowych
  •    distro ACK
  •    wegańska szama

PO ROZPRAWIE: spotkanie z warszawską trójką

 

Informacje logistyczne:

  • jeśli planujesz przyjechać i potrzebujesz noclegu – daj znać! Na pewno warto zabrać ze sobą śpiwór i karimatę;
  • jeśli chcesz przyjechać z innego miasta, ale ograniczają cię finanse – napisz koniecznie! Nie chcemy, aby kwestie ekonomiczne powtrzymały nas przez okazaniem solidarności w tym ważnym dniu. Jeśli to potrzebne, postaramy się pokryć koszty dojazdu;
  • jeśli nie możesz przyjechać z innych powodów – zapraszamy do organizacji innych akcji solidarnościowych!

Kontakt:

wawa3 [at] riseup [dot] net (polecamy kontakt przez bezpieczne serwery, np. riseup lub autistyci. Jeśli używasz PGP – tym lepiej!)

więcej info TUTAJ

 

Posted in General | Comments Off on 31 maja PIERWSZA ROZPRAWA WAWA3 – pikieta “Stop represjom! Wszystkie jesteśmy terroryst.k.ami” [Program dnia]

Who benefits from disinformation? – a commentary from the warsaw3 support group.

It has been exactly one year since the arrest of the warsaw 3. During that year, the accused as well as the support group – the group that have been closest to the case – had to remain silent about the case details. Talking about the files could have consequences for the accused (in the penal code it goes under case obstruction). Until now all the cards were in the hands of prosecution and services. The recent publication in the media opens a possibility to talk about the case more openly. In their statements our comrades from warsaw3 talk about the circumstances in which the information is revealed and to how unreliable it is. On our side we would like to summarize their texts and draw conclusions from this situation. Continue reading

Posted in english | Tagged , | Comments Off on Who benefits from disinformation? – a commentary from the warsaw3 support group.

Komu służy dezinformacja? – komentarz grupy wsparcia wawa3

Other languages: EN

Minął dokładnie rok od aresztowania warszawskiej trójki. W ciągu tego roku zarówno oskarżeni jak i grupa, która była najbliżej sprawy, musieli milczeć na temat jej szczegółów. Mówienie o aktach przed pierwszą rozprawą niosłoby konsekwencje dla osób oskarżonych (w prawie karanym mówi się o tym jako o “próbie mataczenia”). Do tej pory wszystkie karty były więc w rękach prokuratury i służb. Dopiero ostatnia publikacja na jednym z portali informacyjnych otwiera nam możliwość mówienia o sprawie w bardziej otwarty sposób. O tym, w jakich okolicznościach i jak nierzetelnie ujawniane są informacje, piszą w swoich oświadczeniach sami oskarżeni. My chciałybyśmy podsumować ich teksty i wyciągnąć wnioski z całej tej historii.

Komu służą (cyber)plotki?

Taktyka wprowadzania dezinformacji i doprowadzania do podziałów w ruchu, była skutecznie prowadzona przez policję i ich (czasem nieświadomych) pomagierów od początku tej sprawy. Jest też dość standardowym zagraniem, na które najwyraźniej nadal nie nauczyłyśmy się reagować.

Podsumujmy kilka faktów. Publikacja miała miejsce dokłanie na tydzień przed pierwszą rozprawą, znacznie utrudniając tym samym zaplanowane na dzień rozprawy akcje solidarnościowe. Artykuł jest oparty w całości o materiały dostarczone przez prokuraturę i zeznania, które zostały złożone przez oskarżonych kilka tygodni po ich zatrzymaniu, w warunkach całkowitej izolacji i po sesji tortur, jakim zostali poddani. Mimo tego, dziennikarz traktuje zeznania złożone pod presją jako aktualny głos osób oskarżonych i jest to jedyny sposób, w jaki uwzględnia perspektywę drugej strony. Publikacja artykułu tuż przed rozprawą, uniemożliwia zresztą nadal pełne komentowanie przez trójkę, zawartych w nim treści (wystarczyłoby zaczekać tydzień, żeby sytuacja umożliwiała im wypowiedzenie się na równych zasadach). Tym samym artykuł powiela linię władzy (nie respektuje np. domniemania niewinności), promuje jej strategię dzielenia i dezinformacji, oraz poprzez selektywność ujawnionych faktów wygląda, jakby był pisany wręcz na zamówienie służb (choć podobno autor miał dobre intencje).

Niestety wszystkie te szczegóły umykają osobom z naszego środowiska, które szerują i przeklejają artykuł, traktując go jako wykładnię prawdy. Co więcej, pod linkami pojawiają się spekulacje dotyczące tego, kim są osoby wymienione w artykule, które rzekomo były również zamieszane w sprawę wawa3, do tej pory niezidentyfikowane przez policję. Choć trudno w to uwierzyć, pojawiają się próby ich identyfikacji! W ten sposób osoby z ruchu wykonują policyjną robotę, która być może była drugim celem publikacji artykułu w takim momencie. Z treści artykułu wynika, że osoby, które zostaną „zidentfikowane” jako zamieszane w sprawę, są w ten sposób narażone na oskarżenie przez prokuraturę. Jak widać niektóre osoby, potrafią z głębi swojego wygodnego fotela narobić więcej bezmyślnych szkód, niż inni z podłogi policyjnej celi.

O konfidenctwie czy też “konfidenctwie”

Rozpoznajemy fakt, że pierwsza przesłuchiwana przez prokuraturę osoba nie postąpiła tak jak powinna. Nasza ocena moralna ujawniania jakichkolwiek informacji policji czy innym służbom jest jednoznaczna i zdecydowanie potępiamy wszelką tego typu współpracę. Postanowiłyśmy jednak – z wielu powodów, o których w części piszemy tutaj – nadal wspierać tę osobę w ramach kampanii wawa3. Nie była to łatwa ani jednoznaczna decyzja. Ale podjęłyśmy ją również dlatego, że widzimy znaczącą różnicę pomiędzy byciem “kretem” czy “informatorem” a ugięciem się pod presją i manipulacją. Nie znaczy to, że traktujemy jego osobę jako nieskazitelną, a informacje, których udzielił, za nieistotne. Uważamy, że każda osoba powinna sama ocenić moralnie jego zachowanie, biorąc pod uwagę nie tylko możliwe konsekwencje, które mogą wynikać z udzielonych przez niego wyjasnień, ale również okoliczności, w jakich do nich doszło. Więcej pisze o tym w swoim oświadczeniu sam zaineresowany i każdy kto chce zabrać głos w tej sprawie, powinien to oświadczenie przeczytać. Łatwo jest wskazywać palcem mówiąc, że ktoś zjebał, sprzedał, współpracował. Pewnym osobom w tym środowisku przychodzi to niezwykle łatwo. Nieraz wystarczy plotka. Potrzeba wykluczania zdaje się być u niektórych osób silniejsza niż potrzeba rzetelnej analizy skomplikowanej sytuacji, w której znalazły się osoby podejmujące ryzyko akcji bezpośredniej. Widzimy też z jakiej pozycji ta ocena jest wydawana. Łatwiej jest dokonywać wyborów z pozycji trzymania palca na klawiaturze niż z paralizatorem w dupie. A jak już wiemy z tekstu “zbuntowanego nastolatka” tragizm jego sytuacji polega na tym, że nie ugiął się ani pod wpływem paralizatora, ani tygodni izolacji, ale dopiero pod wpływem kłamstw i manipulacji swojej własnej obrończyni. Ciekawe, ile spośród osób, które teraz rozpisują się o jego “nieprawilności”, wytrzymałaby tortury, które on wytrzymał, bez piśnięcia słowem?

Po co nam solidarność?

Procesy polityczne i policyjne represje nie są nigdy tak jednoznaczne jak w filmach. Postaramjmy się za to wyciągać wnioski z tej sprawy, które pomogą ruchowi zmierzyć się z podobnymi sytuacjami w przyszłości. A wnioski nie są wesołe, wygląda na to, że w żaden sposób nie jesteśmy gotowe jako środowisko na nasilone represje, nie mamy wielu takich doświadczeń. Mówimy to zarówno w kontekście grup wsparcia jak i całego środowiska. Nie wypracowano jeszcze mechanizmów mogących dawać siłę, wiarę i potrzebne oparcie w ruchu, w przypadku tego typu wpadki. Wszystkie możemy znaleźć się w miejscu, w którym sytuacja wymyka się spod kontroli, a presja od naszych wrogów miażdży nas, uginamy się, pękamy. Jeszcze większe mamy braki jako ruch we wspieraniu osób doświadczających represji, brutalnej przemocy od strony państwa, która nie ogranicza się do ciosów pałki, pięści czy razów paralizatora. Izolacja, presja psychiczna, narzucone poczucie osamotnienia, w końcu manipulacja prawnicza – to wszystko sprawia, że jednostronna ocena postawy osoby zeznającej, staje się w naszych oczach co najmniej trudna.

Jak się okazuje, w tym ruchu mamy dużo większą tolerancję i wsparcie dla macho typów – osób mogących wesprzeć się na swoich własnych istniejących kolesiowskich sieciach wsparcia, niż dla osób doświadczających represji. Dla nich sieci wsparcia dopiero próbujemy tworzyć.

Osoby ze środowiska, które prowokują nagodnki na oskarżonych w tej sprawie, powinny wiedzieć, że to postawa bardzo krótkowzroczna – to jaką postawę wykazują osoby w ruchu buduje pewne standardy zachowań, których sami mogą w przyszłości doświadczyć, jeśli znajdą się w tarapatach. To jaką postawę wykazujesz sam(a), takiej możesz się spodziewać. Pytanie – po co w ruchu solidarność? Standardową praktyką władz wobec ruchów radykalnych, jest próba podzielenia nas na tych „dobrych” i „złych”. Wiele osób wpisuje się w tę grę. Na wieść o najdrobniejszej akcji bezpośredniej pędzą zaznaczyć, że mają „czyste ręce”, ręce w kieszeniach albo najwyżej na klawiaturze. Odcinają się, dystansują, analizują – nie gorzej niż liberalne gazetki.

Jakie są praktyczne skutki takich postaw? Widzimy to w tekście najmłodszego z trójki, w którym posty pewnego anarchisty “z długim stażem” posłużyły do manipulacji, jako narzędzie nacisku, psychicznego osłabienia, nadania komunikatu : ”jesteś sam”. Razem z groźbą fizycznych tortur, pomogły złamać zatrzymaną osobę i ostatecznie złożyły się na kolejną cegłę w więziennym murze.

Jeśli nie dla zwykłej przyzwoitości, dla spójności z hasłami, które głosimy, warto rozważyć solidarność jako mechanizm, który zapewnia bezpieczeństwo ruchowi jako całości. Warto też piętnować brak solidarności jako zachowanie, które zagraża całemu ruchowi i jest po prosrtu szkodliwe. Pozostawianie osób nękanych przez władze, sam na sam z opresorami, czyni je podatnymi na manipulacje, łamanie i wreszcie na udzielenie informacji, które chcemy chronić.

Oczywiście oświadczeń o solidarności nikt pod cele nie przynosi – by nas usłyszano musimy być naprawdę głośne i zjednoczone. Postawa solidarna, to odwrotność postaw egoistycznych – służy zasypaniu podziału pomiędzy „nami” a „nimi”. Taki jest sens hasła „wszystkie jesteśmy terrorystkami”. Dlatego warto budować wsparcie – nie jest to tylko sprawa etyki, ale też dobrze zrozumianego własnego interesu i ochrony naszego ruchu – wspierając represjonowanych osłabiasz siłę państwowego ataku. Atakując ich – wspierasz go.

Rozumiemy, że w kontekście tej sprawy jako ruch mamy jeszcze wiele do przedyskutowania i przepracowania. Prawdopodobnie już niedługo będzie to dla nas dużo prostsze i bardziej dostępne. Musimy jednak pamiętać, że w sprawie warszawskiej trójki wciąż jest więcej pytań, niż odpowiedzi – o skalę inwigilacji, strategię obrony, możliwe konsekwencje czy dalsze represje wobec ruchu. Dlatego tak ważna jest solidarność – hasło, które tak często wykrzykujemy lub umieszczamy na końcu każdego politycznego tekstu. Musimy traktować ją na poważnie – w codziennych zachowaniach, w tworzeniu wspólnego frontu przeciwko represjom, a nie przeciwko samym sobie.

Wciąż wierzymy w tę solidarność.
31 maja o 12:00 pojawimy się pod sądem, aby sprzeciwić się państwowym i policyjnym represjom i okazać wsparcie oskarżonym. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami.

Po procesie będzie też spotkanie z warszawską trójką, szczegóły wkrótce.

Grupa wsparcia wawa3

Posted in General | Comments Off on Komu służy dezinformacja? – komentarz grupy wsparcia wawa3

Olsen Gang replies: statements of Warsaw Three [EN]

A week before the first trial an article appeared, revealing parts of the testimonies the three made while in jail, their identities, life experience, medical records – part of the information was also not true.

This was clearly a strategy prepared to divide the milieu even deeper and prevent solidarity actions on the day of the trial. Sadly, this tactics proved successful to some extent, and part of the movement has decided to judge the three yet again based on gossips (this time provided by media) and enemy narrative rather then wait until they will be able to speak openly a week later. On the brighter side, this forced the three to publish statements and breaking the silence.

Below statements of the three Warsaw anarchists:

Continue reading

Posted in english | Tagged , , | Comments Off on Olsen Gang replies: statements of Warsaw Three [EN]