Monthly Archives: November 2016

Prawa antywolnościowe

Środki prawne państwa wymierzone w Ciebie Od 2015 roku rządy wprowadzają kolejne prawa wymierzone w społeczeństwo. Promując jednocześnie państwową przemoc i wzmacniając ruchy nacjonalistyczne i propaństwowe. Nowe przepisy wymierzone są w wolność zgromadzeń i protestów oraz wolność poglądów i prywatności, … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Prawa antywolnościowe

Prawo państwowego terroru

Zmiany w prawie powstałe w wyniku uchwalenia tzw. Ustawy antyterrorystycznej oraz Ustawy inwigilacyjnej. Od ponad roku w polskim prawie mają miejsce kolejne zmiany odbierające nam, pod przykrywką troski o bezpieczeństwo obywateli, kolejne prawa oraz ograniczające naszą wolność. Do tej pory … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Prawo państwowego terroru

Barcelona : Exposicion de arte solidaria [ES]

contacto: expo16 at riseup.net

Posted in español | Comments Off on Barcelona : Exposicion de arte solidaria [ES]

Vilnius,Lithuania : solidarity party at XI 20 – 11.11.16 [ENG] [LT]

SOLIDARITY PARTY “FREE THE WARSAW THREE”

Posted in english | Comments Off on Vilnius,Lithuania : solidarity party at XI 20 – 11.11.16 [ENG] [LT]

November 9 – The hearing on beating one of the three [ENG]

On the night of May 23, when three of our friends were arrested, the police used a lot of torture and violence against them. All three had signs of police assault on their bodies. One of them was beaten so … Continue reading

Posted in english | Comments Off on November 9 – The hearing on beating one of the three [ENG]

9 listopada – Posiedzenie sadu ws. pobicia jednego z trzech

Other languages: EN W nocy 23 maja, kiedy aresztowano trzech naszych przyjaciół, policja nie odmówiła sobie zastosowania tortur i przemocy. Wszyscy trzej mieli na swoich ciałach wiele dowodów policyjnej napaści. W wyniku zeznań jednego z nich prokuratura wszczęła z urzędu … Continue reading

Posted in General | Comments Off on 9 listopada – Posiedzenie sadu ws. pobicia jednego z trzech

free the warsaw three – fanzines [ENG] [FR] [IT] [ES]

free-the-warsaw-three-eng– english free-the-warsaw-three-fr – french free-the-warsaw-three-it – italian free-the-warsaw-three-es – spanish  

Posted in english, español, francais, General, italiano | Comments Off on free the warsaw three – fanzines [ENG] [FR] [IT] [ES]

Lettere dei 2 anarchici arrestati a Varsavia [IT]

1 : Sulla solidarietà, o Grazie! Nella cella “N” (di massima sicurezza) non c’è molto contatto con l’esterno. E’ facile farsi trasportare dalla paranoia e dalle delusioni. Puoi accendere la radio, con i programmi scelti dall’amministrazione. Ma, per noi che … Continue reading

Posted in italiano | Comments Off on Lettere dei 2 anarchici arrestati a Varsavia [IT]

Letters from two of the three comrades arrested in Warsaw [ENG]

#1 On solidarity, or thank You! On the „N” cell (maximum security) one doesn’t get much contact with the outside world. Its easy to fall into paranoia and delusions. You can turn on the radio, with auditions chosen by the … Continue reading

Posted in english | Comments Off on Letters from two of the three comrades arrested in Warsaw [ENG]

Listy od aresztowanych

Other languages: IT   EN Poniżej listy, które napisali dwaj z naszych przyjaciół. Dzielimy się nimi i dziękujemy za ich napisanie. Solidarność naszą bronią! # 1 O solidarności, czyli dziękuje! Na “ence” człowiek nie bardzo doświadcza świata zewnętrznego. Łatwo o … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Listy od aresztowanych