Prawa antywolnościowe

Środki prawne państwa wymierzone w Ciebie

rpol

Od 2015 roku rządy wprowadzają kolejne prawa wymierzone w społeczeństwo. Promując jednocześnie państwową przemoc i wzmacniając ruchy nacjonalistyczne i propaństwowe. Nowe przepisy wymierzone są w wolność zgromadzeń i protestów oraz wolność poglądów i prywatności, a także mają na celu terroryzowanie i kryminalizowanie wszystkich osób, które walczą o sprawiedliwość społeczną, równość i wolność. Czyli wszystkich tych które mogą stanąć na drodze dominacji państwa nad życiem jednostki.

Ze względu na ograniczone miejsce, ta ulotka nie zawiera opisu szeregu wydarzeń które miały miejsce na przestrzeni ostatniego półtora roku takich jak: prowokacje policji i ABW, wzbierająca fala przemocy na tle rasistowskim, mnożące się przypadki dogłębnej inwigilacji osób ze względu na kolor skóry lub poglądy oraz ich rodzin, bliskich i przyjaciół, czy mnogość odwołanych lub przerwanych przez policję pikiet, a także represje jakie dotknęły uczestników tych wydarzeń. Jej celem jest uświadomienie tobie jak bardzo wprowadzone ostatnio ustawy: „Inwigilacyjna”, „Antyterrorystyczna” i „O zgromadzeniach”, a także planowane zmiany do tej ostatniej – czynią nasze społeczeństwo bardziej kontrolowanym i obserwowanym, a nas bardziej podatnymi na ataki za strony władzy.

survanti1

NOWE PRAWA JUŻ:

– Znoszą zasadę domniemania niewinności
– Znoszą tajemnice adwokacką, lekarską i bankową – ale nie spowiedzi
– Bez zezwolenia sądu ABW, a w określonych przypadkach także straż graniczna, żandarmeria wojskowa, agencja wywiadu, służba kontrwywiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, CBA, służba celna i policja mogą:
1. ciebie podsłuchiwać i filmować w każdym miejscu i czasie
2. przeglądać i kontrolować każdy rodzaj twojej korespondencji
3. kontrolować i przechowywać rejestr twoich rozmów telefonicznych
4. kontrolować twoją aktywność w internecie; sprawdzać czego szukasz, jakie strony odwiedzasz i jak często itd.

– Możesz być przetrzymywana przez policję bez dowodów przez 14 dni
– Wprowadzając specjalne stopnie alarmowe (do czego nie potrzebują specjalnego uzasadnienia), policja, żandarmeria, ABW, straż graniczna itp. może do ciebie strzelać.
– Twoje zgromadzenie może zostać uznane za działanie terrorystyczne (np. blokada drogi przez rolników w celu uzyskania korzystnej decyzji urzędników państwowych), a przez to organizatorki i uczestnicy mogą zostać poddani inwigilacji i zatrzymaniom na mocy ustawy antyterrorystycznej

NOWELIZACJA PRAWA O ZGROMADZENIACH SPOWODUJE, ŻE:

– Twoje zgromadzenie może w każdej chwili stać się „nielegalne”
– Twoje zgromadzenie może się nie odbyć z braku zgody władzy- Twoje zgromadzenie nie może się odbyć w przypadku świąt państwowych i kościelnych jeżeli chciałabyś zaprotestować przeciwko nim
– Zgromadzenia rządowe i kościelne są prawnie ważniejsze niż twoje

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.