Daily Archives: 2016/08/18

Next three months in custody [ENG]

18th of August, court decided to hold three anarchists next 3 months in custody. All of them are still in single cells and threat as “the most dangerous” prisoners.

Posted in english | Comments Off on Next three months in custody [ENG]

Kolejne 3 miesiące w areszcie śledczym

18 sierpnia sąd przychylił się do wniosku prokuratury i przedłużył areszt śledczy dla trzech naszych przyjaciół o kolejne trzy miesiące. Osadzeni w dalszym ciągu przebywają na tak zwanej “N”-ce, czyli traktowani są jako więźniowie szczególnie niebezpieczni.

Posted in General | Comments Off on Kolejne 3 miesiące w areszcie śledczym