Daily Archives: 2016/09/21

All the arrested are released! [ENG]

We announce that all three of Warsaw are freed. After nearly 4 months of absolute isolation we managed to pull them out of jail. This release proves how weak is the police evidence and how “necessary steps” of the prosecution were just playing time, using detention as form … Continue reading

Posted in english | Comments Off on All the arrested are released! [ENG]

Wszyscy aresztowani są już wolni!

Zawiadamiamy, że cała warszawska trójka jest już na wolności. Po niemal 4 miesiącach absolutnej izolacji udało się wyciągnąć ich z aresztu. To zwolnienie dowodzi, jak słabe są policyjne dowody i jak bardzo “niezbędne czynności” prokuratury były grą na czas, pt. … Continue reading

Posted in General | Comments Off on Wszyscy aresztowani są już wolni!